søndag 16. desember 2012

Siste rest av gammelt elektrisk

I vår fikk vi skiftet hele det elektriske anlegget i huset Det eneste som gjensto var å skifte strøminntaket, og få oppgradert kapasiteten. Samtidig skulle vi få vekk noen stolper og luftstrekk på kryss og tvers i tunet. Dette har tatt sin tid å få satt i gang, men nå var det på høy tid. Med de siste ukers kulde og dertil økt strømforbruk, har hovedsikringa gått mange ganger i uka. Denne uka fikk vi satt opp avataler med grøftegraving, e-verket og elektriker. Torsdag gikk de i gang, og fredag kunne vi enelig si farvell til de gamle hovedsikringene. Hurra! Nå kan vi ha på varme uten å forvente at det blir mørkt, og vi slipper å tenke på den brannfellen det er med gammelt elektrisk anlegg.


1 kommentar:

Åshild i bestemors hage sa...

Nå etterpå er vi overlykkelige for at vi ikke fikk husforsikring med det gamle elektriske anlegget og dermed ble presset til å planlegge nytt fra starten av.