mandag 10. juni 2013

Oppstart nye låven

Grunnarbeidene for låven er  i gang. I første omgang handler det om å ta av ganske mye matjord for å komme på rett høyde og for å få inn et lag bed bedre masser under gulvet. Fortsettelse følger...

Ingen kommentarer: