fredag 11. juli 2008

Flyfoto av Buøen

Under er et flyfoto av Buøen. Nabo-eiendommene er duset ned, og bygningene vi har revet er tatt bort. Tunet ligger ca i midten på den nederste firkanten av eiendommen. På skrå til høyre i bildet er veien og toglinja, mens på skrå nede til venstre er Hallingdalselva. Husets inngansside vender mot elve, og når man ser mot inngangen, så ligger stabburet til venstre for huset. Håper dette kan gjøre det enklere å se for seg stedet, for de som ikke har vært her.

Ingen kommentarer: