mandag 11. august 2008

Helgeinnsatsen:

Ei arbeidshelg er gjennomført, og vi har kommet et godt stykke videre. Lørdag ble det revet det som skulle rives på nordveggen, og det ble tatt hull til et ekstra vindu på stua (veggen bli "symetrisk" og stua vil bli lysere og virke større). Sigrid kom i gang med maling, og bildet under viser hvor langt det kom før regnet satte en stopper. I løpet av søndagen var alle asfaltplatene og nesten alle lektrene på plass på nordveggen, og til slutt fikk Georg og Ole satt inn to vinduer. Siden det ikke ble maling på søndagen, ble det i stedet anledning til å tenne bål igjen, og vi har virkelig fått ryddet unna mye skrot!Ingen kommentarer: