lørdag 23. juli 2011

Vi jobber videre...

Mens vi holder på med vårt her på Flå, går tankene våre stadig til det grusomme som har skjedd på Utøya og i Oslo. Ord blir fattige, og det er på en måte godt å noe å drive med her i huset.

Etter at vi kom i hus, så har vi fortsatt med diverse prosjekter for å få ting mer ferdig. Under trappa har det blitt bøttekott, i gangen males det for fult for å kunne få på plass skap og knagger og på kjøkkenet har vi kommet enda mer i orden.

Ingen kommentarer: